مقاله تامین مالی

مقاله تامین مالی :در بازارهای نابسامان (بازارهایی که جریان  کامل اطلاعات میان مشارکت‌کنندگان اعم از فروشندگان و خریداران وجود ندارد) سرمایه‌گذاران از تامین مالی بسیاری از پروژه‌های دارای ارزش‌افزوده خودداری می‌کنند و شرکت‌های استارت آپ می‌توانند فقط از نوع خاصی از مدل‌های تامین مالی بهره‌مند شوند.

از طرفی دسترسی به منابع و تسهیلات مالی و بانکی برای کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکارهای نوپا دشوار است، زیرا این شرکت‌ها دارایی‌های عملیاتی ندارند و با کمبود وثیقه مواجه هستند و در مقایسه با شرکت‌های باسابقه و بالغ مشکلات مالی بیشتری دارند. ازآنجایی‌که تسهیلات و وام‌های بانکی به استارت آپ ها محافظه‌کارانه است مطالعه مدل‌های تامین مالی کسب‌وکارهای نوپا به کارآفرینان توصیه می‌شود.

مقاله تامین مالی

این مقاله توسعه شرکت‌های استارت آپ، انواع منابع تامین مالی با تأکید ویژه سرمایه‌گذاری در کشور کرواسی را ارائه می‌دهد. مباحث علمی در مراحل توسعه استارت آپ به همراه منابع تامین مالی بیان‌شده است. هدف از این تحقیق این است که آیا در کشور کرواسی تغییر روش‌های سنتی تامین مالی به روش‌های جدیدتر تامین مالی صورت گرفته است یا خیر؟

این تحقیق می‌تواند به درک بهتر راهبردهای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های کارآفرینان کمک کند.

نویسندگان: Marina Klačmer Čalopa, Jelena Horvat, Maja Lalić

در این مقاله به تجزیه‌وتحلیل رابطه بین انواع مختلف تامین مالی مبتنی بر بدهی و نتایج شرکت پرداخته می‌شود. همچنین بدهی‌های شرکت و بدهی‌های شخصی جهت تامین مالی استارت آپ ها به‌صورت جداگانه موردبررسی قرارگرفته است. شرکت‌های استارت آپی که از تامین مالی مبتنی بر بدهی استفاده می‌کنند چشم‌انداز عملکردی بهتری خواهند داشت. شرکت‌هایی که از تامین مالی مبتنی بر بدهی در مقایسه با شرکت‌هایی که کاملاً از تامین مالی مبتنی بر سهام استفاده می‌کنند، سطح درآمد بیشتری در پایان سال سوم خواهند داشت.

نویسندگان: Rebel A.Cole, Tatyana Sokolyk

  • عوامل تعیین‌کننده در تامین مالی خارجی شرکت‌های استارت آپ

به‌طورمعمول شرکت‌های استارت آپ در مراحل توسعه‌ای خود از تامین مالی خارجی استفاده می‌کنند. تحقیقات کمتری به بررسی تامین مالی استارت آپ ها در مراحل اولیه می‌پردازد. در این تحقیق به بررسی عوامل تعیین‌کننده تامین مالی اولیه استارت آپ ها در 27 کشور پرداخته می‌شود. عدم شفافیت اطلاعاتی و مسائل مختلفی در تامین مالی اولیه شرکت‌های استارت آپ وجود دارد. نتایج نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خصوصی در تامین مالی اولیه شرکت‌های استارت آپ سرمایه‌گذاری می‌کنند. آن‌ها تمایل دارند محصولات جدیدی را در شرکت‌های نوپا به دست آورند.

نویسندگان: John R.Nofsinger, WeichengWang

این مقاله به بررسی عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه و انواع تامین مالی کسب‌وکارهای نوپا با استفاده از کاهش اثرات مخرب در حیات شرکت می‌پردازد. به‌طور خاص تأثیر اندازه کسب‌وکارهای نوپا، ساختار دارایی، نوع سازمان، جهت‌گیری رشد و ویژگی‌های صاحبان کسب کار در انتخاب و میزان  استفاده مالی موردبررسی قرارگرفته است. نتایج حاکی از ارتباط میان تامین کنندگان مالی، دارایی‌ها و ساختار سرمایه کسب‌وکارهای نوپا است.

نویسنده: Gavin Cassar

در این مقاله رابطه میان کسب‌وکارهای نوپا و وام‌های بانکی موردبررسی قرارگرفته است. این کار با استفاده از مدلی شامل متغیرهای منابع وام، سرمایه انسانی، عناصر شرکت و صنعت انجام شد. نتایج حاکی از که یک رابطه منفی میان وام‌های بانکی و بقاء کسب‌وکار و یک رابطه مثبت میان وام‌های غیر بانکی و بقاء شرکت است. همچنین یافته‌ها برخی از نکات مربوط به روند انتخاب منبع وام را با صاحبان کسب‌وکارهای جدید و همچنین روند صدور وام‌های بانکی ارائه می‌دهد.

نویسندگان: Thomas stebro ,Irwin Bernhardt

  • سازوکارهای بازار و تامین مالی پویا در تامین مالی جمعی مبتنی بر سهام

تامین مالی جمعی مبتنی بر سهام نوع جدیدی از سرمایه‌گذاری کارآفرینی است که در آن سرمایه‌گذاران هیچ‌گونه جوایز یا تخفیف خرید محصول را دریافت نمی‌کنند بلکه در جریان‌های نقدی آتی شرکت مشارکت می‌کنند.

در این مقاله عوامل مؤثر بر تصمیمات سرمایه‌گذاری افراد موردبررسی قرار می‌گیرد. سامانه‌های تخصیص اوراق بهادار یکی از عوامل مهم در رفتار سرمایه‌گذاران است. با توجه به این مهم، با استفاده از داده‌های منحصربه‌فرد از چهار سامانه تامین مالی جمعی مبتنی بر سهام در آلمان سازوکار تخصیص تامین مالی پویا موردبررسی قرار گرفت و سپس با اطلاعات کمپین‌های موجود در سامانه تامین مالی جمعی کیک استارتر ایالات‌متحده مقایسه شد. نتایج نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران تصمیمات خود را بر اساس اطلاعات ارائه‌شده توسط کارآفرینان در قالب “به‌روزرسانی‌ها”، رفتار سرمایه‌گذاران” و پاسخگویی به سرمایه‌گذاران” پایه‌گذاری می‌کنند.

نویسندگان: Lars Hornuf, Armin Schwienbacher

سامانه‌هایی از قبیل ایندیگوگو و کیک استارتر به دلیل قابلیت خود در تامین مالی از طریق مشارکت تعداد زیادی از عموم افراد موردتوجه قرارگرفته‌اند.

این پدیده “تامین مالی جمعی” نامیده می‌شود. تامین مالی جمعی این امکان را برای سازمان‌ها و افراد فراهم می‌کند تا به‌غیراز منابع سنتی دیگر از قبیل بانک‌ها، سرمایه‌گذاران فرشته‌ای و بازار سهام، تامین سرمایه کنند.

در سال‌های اخیر تعداد زیادی از استارت آپ های شناخته‌شده از طریق تامین مالی جمعی راه‌اندازی شده‌اند. اخیراً نیز بسیاری از سازمان‌ها در حال استفاده از سامانه‌های تامین مالی جمعی نه‌فقط برای تامین سرمایه بلکه به‌عنوان یک عامل بازاریابی هستند. به‌این‌ترتیب آن‌ها توانسته‌اند بازار جدیدی برای عرضه محصولات جدیدشان با استفاده از سامانه‌های تامین مالی جمعی به‌عنوان ابزار برند سازی و عوامل مرتبط با برند ایجاد کنند. بااین‌وجود تامین مالی جمعی برای اهداف بازاریابی نیز با دشوارهایی مواجه است و سازمان‌هایی که از این فرصت استفاده می‌کنند بایستی محدودیت‌ها و ریسک‌های آن را در نظر داشته باشند.

نویسندگان: Terrence E. Brown, Edward Boon, Leyland F. Pittc

  • استارت آپ ها، شبکه‌های کارآفرینی و تامین مالی جمعی مبتنی بر سهام

در این مقاله مطالعات مربوط به راه‌اندازی استارت آپ ها بر اساس تامین مالی جمعی مبتنی بر سهام در انگلستان موردبررسی قرار می‌گیرد. این یک رویکرد یکپارچه‌سازی جدید در راستای تحلیل شبکه‌های کارآفرینی با استفاده از شبکه‌های تجاری و فردی در فرآیند تامین مالی جمعی مبتنی بر سهام ارائه می‌کند. با اتخاذ یک دیدگاه پردازشی، یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که شبکه‌ها و سرمایه‌های اجتماعی نقش مهمی در فرآیند تامین مالی جمعی فراهم می‌کند. اهرم‌های استارت آپ ها، مجموعه‌ای متشکل از بازیگران شبکه و روابط میان آن‌ها در مراحل مختلف تامین مالی جمعی ایجاد و ترسیم می‌کند.

این مقاله نشان می‌دهد که این شکل از تامین مالی، مزایای ارتباطی مهمی برای مشارکت‌کنندگان فراهم می‌کند. این نشان می‌دهد که تامین مالی جمعی مبتنی بر سهام نوعی از تامین مالی کارآفرینی بسیار “ارتباطی” است که به اشکال مختلفی از تحقیقات تجربی نیاز دارد.

نویسندگان: Ross Brown, Suzanne Mawson, Alexander Rowe