تامین مالی انبوه چیست؟

تامین مالی انبوه، پدیده مالی جدید جهت تامین مالی آنلاین پروژه‌های نوآوری افراد کارآفرین و شرکت‌های کوچک، متوسط هست. تامین مالی انبوه ماهیت سرمایه‌گذاری را به‌طور قابل‌توجهی تغییر داده و هزینه‌ها و مشکلات تامین سرمایه را کاهش می‌دهد.طبقه‌بندی چارچوب‌های تامین مالی به چهار نوع اساسی اهدا محور، پاداش محور، وام محور و سهام محور تقسیم می‌شود.

مقاله مرتبط:تامین مالی مبتنی بر سهام چیست؟

تامین مالی انبوه مبتنی بر پاداش غالباً به‌ عنوان تامین مالی فعال در نظر گرفته می‌شود. از آنجائی که حامیان می‌توانند در کنار سرمایه‌گذاری، مشارکت فعالانه‌ای در فرآیند توسعه محصول داشته باشند.

مشارکت حامیان برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری مهم است. مشارکت حامی می‌تواند به کارآفرینان به بهبود پروژه‌هایشان کمک کند.

سایت‌های سرمایه گذاری انبوه از قبیل کیک استارتر و ایندیگوگو به‌عنوان واسط آنلاین میان پروژه‌های مبتکران و تعداد زیادی از حامیان با حداقل هزینه رفتار می‌کنند.

کیک استارتر به‌عنوان محبوب‌ترین سایت تامین مالی مبتنی بر پاداش، با بیش از 35 میلیون نفر حامی در 20 کشور در سراسر سرمایه گذاری انبوه در اکثر سیستم‌عامل‌های تامین مالی انبوه کمتر از 50% است.بااین‌وجود تحقیقات بسیار کمی درباره عوامل موفقیت کمپین‌های تامین مالی صورت گرفته است.

در این پژوهش عوامل مؤثر و تأثیرگذار در سرمایه گذاری انبوه موفق با استفاده از ویژگی‌های استخراج‌شده از داده‌های کمپین‌های سایت کیک استارتر به‌صورت ساختار درخت تصمیم از تکنیک داده‌کاوی در سه حوزه تکنولوژی، هنر و کتاب داستان‌های مصور ارائه‌شده است.

نتایج نشان می‌دهد که ساختارهای درخت تصمیم با دقت 85 درصدی در حوزه تکنولوژی، با دقت 92 درصدی در حوزه هنر و با دقت 87 درصدی در حوزه کتاب داستان‌های مصور، مدل‌های مناسبی می‌باشند. همچنین در بررسی اثر شبکه‌های اجتماعی مرتبط با کمپین مبتکر، ساختارهای درخت تصمیم با دقت 83 درصدی در حوزه تکنولوژی، با دقت 75 درصدی در حوزه هنر، می‌توانند مدل‌های مناسبی باشند.

عوامل مؤثر به‌دست‌آمده از درخت تصمیم در موفقیت سرمایه گذاری انبوه در حوزه تکنولوژی، تعداد عضوها در یوتیوب، تعداد عکس در صفحه به‌روزرسانی در دوره کمپین، تعداد عکس در صفحه کمپین و در حوزه هنر، تعداد بروز رسانی در دوره کمپین، تعداد پست‌ها در فیس‌بوک قبل از راه‌اندازی کمپین و در حوزه داستان‌های مصور، تعداد پاسخگویی به افراد در دوره کمپین می‌باشند.

همچنین عوامل مؤثر به‌دست‌آمده از درخت تصمیم در اثر شبکه‌های اجتماعی در تامین مالی انبوه، GRP در یوتیوب، نرخ بازخورد در یوتیوب، حس مثبت در فیس‌بوک، نرخ بازخورد در یوتیوب می‌باشند.

مقاله مرتبط :

تشخیص عوامل موفقیت در تامین مالی انبوه با راهکار داده کاوی