تامین مالی جمعی چیست؟

تامین مالی جمعی یا سرمایه گذاری جمعی بخشی از پدیده گسترده تری بنام جمع سپاری (Crowdsourcing) است.جمع سپاری به برون سپاری یک فعالیت از قبیل تولید ایده،حمایت از تصمیمات و یا مجموعه ای از منابع به انبوه مردم می باشد. در سالهای اخیر  سرمایه گذاری جمعی (Crowdfunding) بعنوان یک مکانیسم مالی جدید در کنار روشهای سرمایه گذاری سنتی پدیدار شده است.

تامین مالی جمعی

مقاله تامین مالی جمعی

سرمایه گذاری جمعی به دریافت سرمایه از تعداد زیادی از افراد تعریف می شود و شامل یک فراخوان، غالباً از طریق اینترنت برای تأمین منابع در غالب کمک های مالی در ازای یک کالا در آینده یا برخی از پاداشها برای حمایت ازابتکارات با مقاصدی خاص تعریف می شود.

در نگاه آکادمیک به سرمایه گذاریهای جدید و کارآفرینی مالی،  سرمایه گذاری جمعی برجسته تر می شود. سرمایه گذاری جمعی به تلاش های افراد و گروه های فرهنگی و اجتماعی کارآفرین بمنظور کسب سود از سرمایه گذاری در مشارکت های نسبتاً کوچک با تعداد نسبتاً زیادی از افراد با استفاده از اینترنت و بدون واسطه های مالی تعریف می شود.

سرمایه گذاری جمعی در ایران ,کراود فاندینگ در ایران

تامین مالی جمعی بر اساس پیچیدگی فرآیند و تنوع ریسک به چهار دسته تقسیم می شود:

 • تامین مالی مبتنی بر اهدا(Donation-based) :تامین مالی بصورت خیریه برای حمایت از علل و پروژه ها
 • تامین مالی مبتنی بر پاداش(Reward-based) : تامین مالی با ارائه پاداش های غیر پولی به حامیان
 • تامین مالی مبتنی بر بدهی (Debt-based): تامین مالی با ارائه قرارداد اعتباری به انبوه مردم
 • تامین مالی مبتنی بر سهم (Equity-based): تامین مالی با ارائه یک سهام از شرکت هدف به انبوه مردم
 • پیچیدگی های مقرراتی و درجه اطلاعات نامتقارن میان جمع آوری سرمایه و سرمایه گذار در انواع مختلف  سرمایه گذاری جمعی تفاوت معناداری دارد.

  در تامین مالی مبتنی بر اهدا،فعالیت های حامیان بدون فعالیت های سرمایه گذاری و بدون تمایل به دریافت پاداش و با در نظر گرفتن عوامل همدلی و یکدلی صورت می گیرد.

  در سرمایه گذاری جمعی مبتنی بر بدهی و مبتنی بر سهام، با توجه به نقشه راه پروژه سازندگان، انبوه مردم و سرمایه گذاران از الگوهای رفتاری مختلفی تبعیت می کنند که فرایند تصمیم گیری در این چارچوب ها را بسیار پیچیده می کند.

  سرمایه گذاری جمعی مبتنی بر پاداش (Reward-based Crowdfunding) بزرگترین چارچوب تامین مالی بصورت آنلاین است و رشد سریعتری در میان انواع سرمایه گذاری مالی جمعی دارد.

  برخی از محققین دریافتند که در چارچوب تامین مالی مبتنی بر پاداش، حامیان همانند مشتریان عمل می کنند، زیرا مدل اصلی کسب و کار در سیستم عامل  سرمایه گذاری  مالی جمعی پاداش محور، بر اساس” پیش خرید” می باشد و زمانیکه سرمایه گذار بررسی می کند که آیا پروژه های پیش فروش را تامین مالی (فاند) کند، رفتار آنلاین آنها همانند مشتریان برای خرید کالا می باشد.

  در چارچوب های  این نوع تامین مالی مبتنی بر پاداش، افراد بدون انگیزه های مالی، بازدهی و بازپرداخت در ازای حمایت مالی شان در پروژه ها مشارکت می کنند.در عوض حامیان پروژه، به ازای حمایت شان از پروژه ،پاداش دریافت می کنند که می تواند بلیط یک فیلم، داشتن ایده برای محصول در حال توسعه و یا یک فرصت برای ملاقات با سازندگان پروژه باشد.

مقاله تامین مالی جمعی چیست؟

مقاله تامین مالی جمعی چیست به شما کمک می کند بتوانید اطلاعات لازم را درباره تامین مالی جمعی ,انواع تامین مالی جمعی ,پلتفرم های تامین مالی جمعی بدست آورید؟

مراحل تامین مالی جمعی

بعد از آشنایی با پلتفرم تامین مالی جمعی حال شما در این مقاله با مراحل تامین مالی جمعی می توانید آشنا شوید.مراحل تامین مالی جمعی 6 مرحله می باشد که در این مقاله شما با هر 6 مرحله آشنا می شوید.

تامین مالی جمعی چیست؟

تاریخ تامین مالی جمعی مدرن به سال 1997 باز می گردد، جائیکه طرفداران گروه موسیقی راک انگلیسی ماریلیونبه تامین مالی تور گروه در ایالات متحده پرداختند. گروه با استفاده از یک مدل تامین مالی اینترنتی موفق شد تا 39000 یورو جمع آوری کند.

پلتفرم های تامین مالی جمعی

پلتفرم تامین مالی جمعی چیست؟حال که با واژه تامین مالی جمعی آشنا شده اید با انواع پلتفرم های موجود در تامین مالی جمعی  آشنا شوید  و بدانید هر کدام از آن ها در چه حوزه ای قرار میگیرند.