یوفاند یک سیستم عامل تأمین مالی جمعی مبتنی بر پاداش است که به صورت یک واسط میان مبتکران و حامیان
عمل می کند . در چارچوب های تأمین مالی پاداش محور، حامیان و سرمایه گذاران همانند مشتریان رفتار می کنند،
زیرا مدل اصلی کسب و کار در این سیستم عامل، بر اساس” پیش خرید” است.

راه های ارتباطی با ما

آدرس : تهران – سهروردی شمالی، خیابان نیکو قدم، شماره 8 ، واحد 28

موبایل : ۰۲۱۸۸۵۲۵۶۹۴
ایمیل:Ufund.ir@gmail.com