سرمایه‌گذاران فرشته‌ای کسب‌وکار (Business Angels Investors)

سرمایه‌گذاران فرشته‌ای کسب‌وکار: به افراد خصوصی، ثروتمند و تجارب کسب‌وکار گفته می‌شود که به‌طور مستقیم سرمایه‌ها و دارایی‌های شخصی خود را در کسب‌وکارهای جدید و در حال رشد و پر ریسک سرمایه‌گذاری می‌کنند. اهمیت سرمایه‌گذاران فرشته‌ای در رشد اقتصادی و پیشرفت کسب‌وکارهای فناورانه در سال‌های اخیر به‌طور قابل‌توجهی افزایش‌یافته است. در دنیای کسب‌وکارهای کارآفرینانه شاهد فعالیت‌های هیجان‌انگیز و نوآورانه‌ای هستیم که بازیگران اصلی آن را فرشتگان کسب‌وکار تشکیل می‌دهند.سرمایه‌گذاران فرشته‌ای به‌طور سالیانه بیش از 50 میلیارد دلار در تامین مالی کسب‌وکارها سرمایه‌گذاری می‌کنند.

سرمایه‌گذاران فرشته‌ای نقش مهمی در اقتصاد ایفا می‌کنند و در بسیاری از کشورها بزرگ‌ترین منبع تامین مالی خارجی پس از خانواده و دوستان در سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک تازه تأسیس‌شده می‌باشند.

سرمایه گذار فرشته ای

علاوه بر این استارت آپ ها و تامین مالی مبتنی بر سهام کسب‌وکارهای کوچک و متوسط(SMEs) تا حد زیادی وابسته به فرشتگان کسب‌وکار است. زیرا صندوق‌های سرمایه‌گذاری قادر به تامین مالی زیاد کسب‌وکارهای کوچک نیستند. همچنین بانک‌ها و مؤسسات مالی به‌عنوان منابع تامین مالی سنتی به دلیل کمبود منابع و ریسک‌پذیری اندک با محدودیت‌هایی مواجه هستند.

با توجه به اهمیت سرمایه‌گذاران غیررسمی در ایجاد و حفظ یک اقتصاد کارآفرینی، تقویت سرمایه‌گذاری آن‌ها می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی را به همراه داشته باشد.

افزایش آگاهی در مورد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری آن‌ها یا درباره بهترین سیاست‌ها و برنامه‌های موجود در برخی کشورها، می‌تواند اثر مثبتی در صنعت، تامین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و توسعه منطقه‌ای داشته باشد.

سرمایه‌گذاران فرشته‌ای علاوه بر اینکه به سرمایه‌گذاران با سودآوری زیاد شهرت دارند، به‌عنوان یک منبع قدرتمند تامین مالی در اقتصاد ملی، مشاغل و نوآوری‌های جدید مطرح می‌شوند.

برای کارآفرینان، فرشتگان کسب‌وکار به یک منبع اولیه مالی و برای استارت آپ ها به‌عنوان یک بخش ضروری برای موجودیت و بقا مطرح هستند. سرمایه‌گذاران فرشته‌ای افراد بسیار ارزشمندی هستند که بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری استارت آپ ها بر عهده‌دارند. ازآنجایی‌که سرمایه‌گذاران فرشته‌ای اغلب افراد مجرب و دارای موقعیت‌های اجرایی در شرکت‌های بزرگ هستند، می‌توانند علاوه بر تامین مالی، امور مشاوره‌ای و ارتباطات فوق‌العاده‌ای را برای کارآفرینان فراهم کنند.

مشارکت سرمایه‌گذاران فرشته‌ای را می‌توان بیشتر از تامین سرمایه دانست. این سرمایه‌گذاران تجارب، دانش و ارتباطات صنعتی خود را به کارآفرینان انتقال می‌دهند. فرشتگان کسب‌وکار اغلب جایگاه‌هایی غیر از هیئت‌مدیره شرکت‌ها در اختیاردارند. آن‌ها علاوه بر سرمایه‌گذاری تجربه مدیریت کسب‌وکار، مهارت‌ها و ارتباطات با صنعت را برای کارآفرینان فراهم می‌کنند و باعث رشد و افزایش بقای شرکت می‌شوند. سرمایه‌گذاران فرشته‌ای را می‌توان “سرمایه‌گذاران هوشمند و صبور” توصیف کرد.سرمایه‌گذاران فرشته‌ای بسیار پر ریسک هستند به همین دلیل به دنبال گروه عالی با بازار خوب هستند تا بتوانند 10 برابر سرمایه‌گذاری اولیه‌شان را در یک دوره 5 ساله کسب کنند.